Voortgezet onderwijs

Gezamenlijk doel

Samen met docenten van de sectie Nederlands (of schoolbreed) en mediathecarissen werken we steeds vaker aan het stimuleren van leesplezier op school: een gezamenlijk doel. Oók voor leerlingen voor wie lezen niet vanzelfsprekend is.  

  • We bieden diverse activiteiten die aansluiten bij prioriteiten en behoefte van de school. Denk aan YAL-lessen, Lezen voor de Lijst-lessen, poëzieworkshops, enthousiasmerende boekintroducties. Voor klas 1 tot en met 5.
  • Met de Monitor voor het Voortgezet Onderwijs bieden we een meetinstrument dat het leesklimaat op school goed in kaart brengt. Zo kan een school samen met ons de juiste prioriteiten stellen binnen het lees/taalbeleid.
  • Ook ondersteunen we graag bij de inrichting en sanering van mediatheken. Welke titels lopen goed? Is de collectie afgestemd op de populatievan de school? Dit kan onder andere door middel van het samenstellen van thema-, wissel- en projectcollecties.
  • Daarnaast helpen we graag bij de succesvolle uitvoering van landelijke projecten en campagnes om het leesplezier te stimuleren. Zodat deze nóg meer gaan leven op school.
  • Tenslotte verzorgen we regelmatig inspiratiesessies voor docenten.   

Tijd voor een leesoffensief

Door corona zijn de leesachterstanden bij kinderen nog verder vergroot. De Noord-Hollandse bibliotheken vinden het tijd om in actie te komen en starten een provinciaal Leesoffensief.

We roepen scholen, gemeenten en andere instellingen op gebruik te maken van de expertise van bibliotheken en de bewezen methodes die de leesmotivatie bij kinderen vergroot. Zeker in het Voortgezet Onderwijs zijn er grote stappen te zetten.

Lees meer

Meer weten?

Neem geheel vrijblijvend contact op met het team Educatie.

Contact met het team

Onderwijs

Dit doet de Bibliotheek voor het onderwijs in Amstelland.

Een overzicht